Formularz

Wypełnij formularz, by zgłosić swój film do konkursu 7. Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą„.

1. INFORMACJE OGÓLNE / GENERAL INFORMATION

Tytuł polski / Polish title:

Tytuł oryginalny / Original title:*

Reżyseria/ Direction:*

Kraj produkcji / Country:*

Rok produkcji / Year of production:*

Czas trwania / Duration:*

Język oryginalny filmu / Original language:*

Opis filmu (do 800 znaków) / Brief synopsis:*

Krótka biografia reżysera / Short biography of the director:

Link do zwiastuna filmu / link to the trailer:

Plakat i fotosy / Poster and stills (jpg, jpeg, png, gif, pdf):
Zamieść pliki graficzne ilustrujące film. To ma duży wpływ na promocję emisji / Place image files illustrating the movie. This has a big impact on the promotion of emissions


2. ZGŁASZAJĄCY

Osoba kontaktowa / name of applicant:*

Nazwa instytucji / Name of organizations:

Adres / Address:

Telefon kontaktowy / Phone:*

E-mail:*

Kim jest zgłaszający? / Who is the applicant?:*
Wybierz odpowiednie pole / Select the appropriate field
reżyserem / directrorproducentem / producerdystrybutorem / distributorinne / different

3. INFORMACJE TECHNICZNE

Typ filmu / type of movie:*
Określ typ zgłaszanego filmu / Specify the type of movie
film dokumentalny / documentaryfilm dokumentalno-fabularny / documentary and feature filmfilm dokumentalno-animowany / documentary and animated film

Format:*
Określ nośnik wersji festiwalowej. W przypadku DCP i BLURAY zgłaszający zobowiązany jest dostarczyć w pierwszej kolejności wersję poglądową (dla organizatorów i jurorów) w postaci DVD, plików MP4, MKV, MOV, bądź linka do serwisu internetowego. / Specify the media for the festival version. In the case of DCP and BLURAY, the applicant is required to provide first an overview version (for the organizers and jurors) in the form of a DVD, MP4, MKV, MOV files, or a link to the website.
DCPBLURAYDVDinne

Wersja językowa kopii festiwalowej / The language version of the festival copy:*

Tłumaczenie (dotyczy wersji językowych innych, niż polska) / Translation (concerns language versions other than Polish):
Wybierz jedną z opcji. Zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia organizatorom wersji filmu z tłumaczeniem na język polski / Choose one of the options. The applicant is obliged to provide the organizers with a version of the film with a translation into Polish
tak, lektor / yes, lectortak, napisy / yes, subtitles

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI

Data premiery / Release date:

Emisja w telewizji / Broadcast on television:
Wskaż, czy film był emitowany w telewizji / Indicate whether the film was broadcast on TV
tak / yesnie / no

Dostępność w internecie (platformy VOD, YouTube, Vimeo) / Online availability (VOD platform, YouTube, Vimeo):*
Wskaż, czy film jest w całości dostępny dla użytkowników internetu / Indication whether the film is entirely available to internet users
tak / yesnie / no

Udział w festiwalach / Festivals:

Wyróżnienia i nagrody / Prizes and mentions:

5. PROMOCJA

Istnieje możliwość dystrybucji kopii DVD z filmem podczas festiwalu KINO Z DUSZĄ na stoisku przygotowanym przez organizatorów festiwalu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: biuro@kinozdusza.pl.

There is a possibility to distribute a copy of the movie DVD during the KINO Z DUSZA festival at the stand prepared by the organizers of the festival. If you are interested, please contact us at: biuro@kinozdusza.pl.

6. OŚWIADCZENIE

Jestem upoważniony/a* do zgłoszenia filmu na Festiwal i zapewniam, że zgłoszony przeze mnie utwór nie narusza praw osób trzecich i w tym zakresie zwalniam Organizatorów z odpowiedzialności. / I am authorized* to submit a film for the Festival and I assure you that the work I have submitted does not infringe the rights of third parties and in this respect I release the Organizers from responsibility.

Zapoznałem/am się* z regulaminem Festiwalu i akceptuję jego warunki. / I have read* the statute of the Festival and accept its terms.

Wyrażam zgodę* na wykorzystanie fragmentów filmu (do 30 sekund) w celach promocyjnych Festiwalu (na stronie Festiwalu www.kinozdusza.pl oraz w relacjach medialnych z Festiwalu). / I agree* to use fragments of the film (up to 30 seconds) for promotional purposes of the Festival (on the Festival website www.kinozdusza.pl and in the media coverage of the Festival).

* – pola obowiązkowe / required fields