Organizator

Głównym organizatorem Festiwalu Filmów Dokumentalnych KINO Z DUSZĄ jest Fundacja Areopag XXI.

Logo Areopag21.pl

Założona w 2010 roku przez Ewę K. Czaczkowską Fundacja Areopag XXI prowadzi portal www.areopag21.pl. To platforma blogowa, która jest miejscem wymiany myśli o Bogu, religii, Kościele i kulturze chrześcijańskiej. Poprzez podejmowane inicjatywy, m.in. debaty i spotkania, Fundacja animuje otwarte, oparte na wysokich standardach merytorycznych i etycznych debaty oraz wymiany myśli o wierze religijnej, religiach, o Kościele katolickim i innych Kościołach, o przemianach kulturowych i cywilizacyjnych. Jej celem jest wspieranie rozwoju człowieka poszukującego, stawiającego sobie najważniejsze pytania o istnienie Boga, sens i cel ostateczny życia.

Fundacja nie reprezentuje żadnego środowiska w Kościele, nie jest też związana z żadnym środowiskiem politycznym czy biznesowym. Do współpracy zaprasza wszystkich, którzy są zainteresowani wymianą myśli na te tematy, chcą je prowadzić w sposób etyczny.

Więcej informacji na portalu www.areopag21.pl