Program

PROGRAM FESTIWALU

9.00 – Dzieci kwatery Ł (2014, reż. Arkadiusz Gołębiewski)

po filmie spotkanie z reżyserem

 10.30 – Życie na krawędzi (2014, reż. Grzegorz Łubczyk)

12.00 – Siewca (2014, reż. Jerzy Kalina)

13.00 – Między światami (2014, reż. Katarzyna Dąbkowska)

13.30 – Niegdyś moja matka (2013, reż. Sophia Turkiewicz)

15.00 – Tajemnica Tajemnic (2013, reż. Agnieszka Porzezińska, Paweł Sobczyk)

16.00 – Żyd Ishai (2009, reż. Julita Wołoszyńska, Krzysztof Żurowski)

17.00 – Amisze znad Wisły (2008, reż. Jan P. Matuszyński)

 

18.00 – POKAZ SPECJALNY

Franciszek: papież z nowego świata (2013, reż. David Niglieri)

 

19.00 – GALA WRĘCZENIA NAGRÓD

występ Joli Ostrowskiej