Rok 1966

"Rok 1966", reż. Rafał Geremek
„Rok 1966”, reż. Rafał Geremek

Reżyser: Rafał Geremek
Produkcja: Muzeum Historii Polski
Rok: 2016
Czas trwania: 28 min

Z inicjatywy prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego episkopat ogłosił w 1957 r. Wielką Nowennę – dziesięcioletni program duszpasterski, którego ukoronowaniem miały być uroczystości upamiętniające przyjęcie chrztu przez Mieszka I. Rok później, w opozycji do Kościoła, sejm PRL przyjął specjalną uchwałę o obchodach tysiąclecia państwa polskiego. PZPR postanowiła bowiem zastosować inną niż w czasach stalinowskich strategię walki z Kościołem Katolickim. Ekipa Gomułki zrezygnowała z represji i prześladowań księży oraz hierarchów kościelnych, uznając że Kościół zyskuje jedynie męczenników. Komunistyczne władze postanowiły zorganizować atrakcyjne kontrobchody tysiąclecia, odciągające wiernych od katolickich uroczystości. Rafał Geremek pokazuje kulisy działań ówczesnych władz, zmierzające do zniweczenia planowanych przez Kościół katolicki obchodów 1000-lecia Chrztu Polski i rywalizację o rząd dusz między stojącym na czele PZPR Władysławem Gomułką i prymasem Stefanem Wyszyńskim.