Ślady stóp

Widz tego filmu staje się pielgrzymem i wraz z bohaterami dostaje szansę na odkrycie swojej drogi życia, swojego Camino. Film drogi, inny niż wszystkie – elektryzujący, klimatyczny, wciągający widzów w fizyczną i duchową przygodę.

Każda z postaci przechodzi na szlaku swój własny proces duchowej przemiany. Bohaterowie stają twarzą w twarz z własnymi ograniczeniami, doświadczając duchowego i fizycznego cierpienia w postaci wyczerpania, wątpliwości i… pęcherzy!

Reżyseria:
Juan Manuel Cotelo
Czas:
90 min.
Produkcja:
Dom Wydawniczy Rafael
Rok produkcji:
2016