ORGANIZATOR

Areopag XXI

Założona w 2010 roku przez Ewę K. Czaczkowską Fundacja Areopag XXI poprzez podejmowane inicjatywy, m.in. debaty i spotkania, animuje otwarte, oparte na wysokich standardach merytorycznych i etycznych debaty oraz wymiany myśli o wierze religijnej, religiach, o Kościele katolickim i innych Kościołach, o przemianach kulturowych i cywilizacyjnych.

Jej celem jest wspieranie rozwoju człowieka poszukującego, stawiającego sobie najważniejsze pytania o istnienie Boga, sens i cel ostateczny życia.

Fundacja nie reprezentuje żadnego środowiska w Kościele, nie jest też związana z żadnym środowiskiem politycznym czy biznesowym. Do współpracy zaprasza wszystkich, którzy są zainteresowani wymianą myśli na te tematy, chcą je prowadzić w sposób etyczny.


https://kinozdusza.pl/wp-content/uploads/2015/11/areopag-web-TP.png

Social media

Zobacz