WSPÓŁORGANIZATOR

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury (NCK) jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

NCK realizuje szerokie spektrum działań z zakresu dziedzictwa narodowego, edukacji kulturalnej, historycznej i patriotycznej, kreowania zainteresowania kulturą oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników kultury. W ramach swojej działalności NCK prowadzi własne programy długofalowe oraz projekty jednorazowe, a także projekty partnerskie z innymi podmiotami sektora kultury. Instytucja zarządza również Programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NCK jest członkiem ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centers). Misją ENCATC jest stymulowanie i zachęcanie do rozwoju kultury szczególnie w zakresie zarządzania, polityki edukacji kulturalnej i określania jej strategii w obliczu wielkich zmian zachodzących w dziedzinach kultury, sztuki i mediów.

https://kinozdusza.pl/wp-content/uploads/2015/11/NCK-logo1.png

https://kinozdusza.pl/wp-content/uploads/2020/10/MKiDN-logo.png


Social media

Sprawdź