Jurorzy

Profesjonalne jury, któremu w tym roku przewodniczy znakomity operator, profesor PWSFTViT w Łodzi Andrzej Musiał, dba o to, aby pokazywane na festiwalu filmy wyróżniał wysoki poziom merytoryczny i formalny. Spośród kilkudziesięciu zgłoszonych filmów jury wyłoni laureatów, którzy otrzymają cztery nagrody pieniężne.
https://kinozdusza.pl/wp-content/uploads/2018/08/musial.jpg

Andrzej

Musiałhttps://kinozdusza.pl/wp-content/uploads/2018/08/drygas-2.jpg

Maciej

Drygas


https://kinozdusza.pl/wp-content/uploads/2018/08/1a1d6516e9ce4e1568eb9f7841eb-2.jpg

Ewa K.

Czaczkowska


https://kinozdusza.pl/wp-content/uploads/2018/08/raszkowska-grazyna-1.jpg

Grażyna

Raszkowska


https://kinozdusza.pl/wp-content/uploads/2018/08/pulcyn-2.jpg

Bartek

Pulcyn