Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które Fundacja Areopag XXI zbiera podczas odwiedzania strony Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą”.


I

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych udostępniany za pośrednictwem Serwisu jest Fundacja Areopag XXI z siedzibą w Warszawie, ul. Chlewińska 17 lok. 6, 01-695 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000366543, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512328375, REGON: 142650239.

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Dane osobowe podawane w dostępnych w Serwisie formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


II

Po co przetwarzamy dane?

1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług informacyjnych przez Administratora. Ten cel obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora.

2. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych.

3. Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora.


III

Jakie dane przetwarzamy?

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich kontrahentów:

Zgłaszających materiały filmowe do udziału w Festiwalu (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, adres e-mail),
– Dziennikarzy akredytujących się do obsługi medialnej (imię i nazwisko, miejsce i stanowisko zatrudnienia, telefon kontaktowy, adres e-mail),
– Subskrybentów newslettera (adres e-mail, numer IP),
Użytkowników strony (dane statystyczne).


IV

Okres przechowywania danych

1. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

2. W odniesieniu do sprzedaży produktów lub rozpatrywania reklamacji lub innych Twoich roszczeń dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży lub rozpatrzenia reklamacji oraz, po tym okresie, wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

3. Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Administratora.


V

Podstawy prawne

1. Dane osobowe przetwarzane są:

1.1. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

1.2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

1.3. w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

1.4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną w formularzu zgłoszeniowym filmu,
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przy zapisaniu na otrzymywaniu newsletter,
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną w formularzu akredytacyjnym do obsługi medialnej.


VI

Wymóg podania danych

1. Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży produktów oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług i realizacji sprzedaży czy rozpatrzenia reklamacji.

2. W przypadku konkursów – podanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu. W razie niepodania tych danych nie jest możliwy udział w konkursie.


VII

Komu przekazujemy dane?

1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

2. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


VIII

Prawa związane z przetwarzaniem danych

1. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do Twoich danych,
prawo żądania sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

2. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. W celu skorzystania z powyższych praw należy przesłać informację o rezygnacji z udzielania danych osobowych na adres biuro@kinozdusza.pl.


IX

Informacja o "Cookies"

1. Witryna kinozdusza.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Fundacji Areopag XXI w celu optymalizacji działań.

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.


X

Media społecznościowe

1. W Serwisie Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym Serwisu społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.